About Us quản trị viên 2024年1/13/2024

Giới thiệu về LoongUAV

Dẫn đầu toàn cầu về các giải pháp máy bay không người lái chiến thuật.
0 +
Hơn 10 công nghệ hàng đầu trong ngành.
0 +
20 nhà máy sản xuất máy bay không người lái và linh kiện toàn cầu
0 +
Hơn 500 nhân viên R&D tận tâm.
0 K+
Sản xuất hàng năm hơn 200 nghìn máy bay không người lái.
LoongUAV cung cấp một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh cho các sản phẩm máy bay không người lái, bao gồm các bộ phận, bộ phận, hệ thống, thuật toán AI, giải pháp và dịch vụ đào tạo.

Điều này cho phép chúng tôi cung cấp hỗ trợ toàn diện và phục vụ cho nhiều ứng dụng khác nhau, đồng thời tập trung vào đổi mới công nghệ để tạo ra giá trị cao hơn cho khách hàng.

Phòng tin tức

74710c10-b4ce-4e70-bbf5-59cf54337a9a
ef7f95e9-1102-4063-8ec0-54b50c8f6757
产品单页-背景EN