Chỉ định laze

Mang mô-đun chiếu xạ laser để cung cấp hướng dẫn mục tiêu chính xác cho các hệ thống tên lửa.
  • Chống nhiễu mạnh: Vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái.
  • Tàng hình mạnh: Tốc độ thấp và mục tiêu nhỏ, ổ điện không có nguồn nhiệt, diện tích phản xạ radar nhỏ.

CÁC GIẢI PHÁP

VTOL

LOONG 3S

10KG, 200 phút, Cánh cố định VTOL

GÌ BAO GỒM

đồng

LOONG 4S

10KG, 80 phút, Multi-Copter

GÌ BAO GỒM