Hệ thống phát hiện thiết bị đối phó

Nó có thể phát hiện và định vị hệ thống chống máy bay không người lái trong phạm vi đo lường và điều khiển 10 km, đồng thời dẫn đường cho pháo binh sau này tấn công. Nó có thể cung cấp các chức năng như giám sát vô tuyến, nhận dạng và định vị thiết bị đối phó UAV và theo dõi đường đi bộ.
  • Bảo mật cao: Tích cực phát hiện và truy cập hệ thống để tránh.
  • Điều khiển linh hoạt: Có thể được gắn trên các nền tảng bay UAV khác nhau.

CÁC GIẢI PHÁP

VTOL

LOONG 5F

20kg, 240 phút, Cánh cố định VTOL

GÌ BAO GỒM

VTOL

LOONG 7F

50KG, Thời gian bay 360 phút, Cánh cố định VTOL

GÌ BAO GỒM