ném bom

Trinh sát chiến trường với các nhóm độ nét cao và phạm vi radar chính xác, cung cấp cho các đơn vị pháo binh các vị trí chính xác
  • Tải nặng: tối đa. tải trọng 50kg.
  • Hiệu quả về chi phí: Đạn cối đạt được hiệu quả của bom dẫn đường.

CÁC GIẢI PHÁP

VTOL

LƯƠNG 1B

3KG, 150 phút, Cánh cố định VTOL

GÌ BAO GỒM

VTOL

LỘ 3B

10KG, 200 phút, Cánh cố định VTOL

GÌ BAO GỒM