Lập bản đồ chiến trường

Mô hình hóa chiến trường nhanh chóng, cung cấp lệnh với thông tin hình ảnh chiến trường độ nét cao để phân tích trước chiến tranh và đánh giá sau chiến tranh.
  • Độ bền lâu dài: tối đa. độ bền 200 phút
  • Kháng gió mạnh: Thiết kế thân máy bay tuyệt vời và phân phối năng lượng làm cho nó có khả năng chống gió cao.
  • Lắp ráp nhanh: Thiết kế mô-đun và quá miễn phí cho bất kỳ quá trình lắp ráp nhanh nào để hoàn thành việc lắp ráp dễ dàng trong một phút.
  • Tàng hình mạnh: Tốc độ thấp và mục tiêu nhỏ, ổ điện không có nguồn nhiệt, diện tích phản xạ radar nhỏ.

CÁC GIẢI PHÁP

VTOL

LƯƠNG 1C

4KG, 150 phút, Cánh cố định VTOL

GÌ BAO GỒM

VTOL

LƯƠNG 3C

10KG, 200 phút, Cánh cố định VTOL

GÌ BAO GỒM